Mutlu inek

Her şey ineğin bakımı ile başlar.
İnek kendini ne kadar iyi ve rahat hissederse süt
verimi ve kalitesi de o kadar yüksek olur.

Otomatik Süt Sağma

Modern süt sağma sistemleri herhangi bir rahatsızlık
yaratmaz. İneklerin rahatını düşünerek tasarlanmıştır.
Bu sistemler memede bir miktar süt kalmasını sağlar.
Bu sayede hayvanlar kendini iyi hisseder ve taze süt üretilir.

Süt Saklama ve Soğutma

Sütün hava ile teması ile bakteriler sütün içine girebilir
ve hızla çoğalarak ürünün bozulmasına neden olabilir.
Bu sürecin önüne geçmek için
süt +4°C'ye kadar soğutulmalıdır.

Sağlıklı, kaliteli, güvenilir içme sütü üretimi için ilk şart, temiz bir ortamda, iyi beslenen, sağlıklı ineklerden sağılan kaliteli çiğ süttür. UHT sütlerin üretiminde kaliteli çiğ süt kullanılır. Çünkü ancak yüksek kaliteli, az sayıda bakteri içeren sütler UHT ısıl işlemine uygundur.